ติดต่อเรา

บริษัท รักษ์ 69 จำกัด
เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลพงสวาย
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 032-348228-9 โทรสาร 032-317392
E-mail: info@rux69.com
Facebook: http://www.facebook.com/rux69company
Fanpage: http://www.facebook.com/rux69
========================================
Rux69 Co., Ltd
111 M. 5 Pongsawai Muang
Ratchaburi 70000
Tel: 032-348228-9 Fax: 032-317392