เมื่อมา ถึงวัน ปีใหม่ ขอให้ คนไทย สุขี ให้พบ แต่สิ่ง อันดี ให้มี ชีวิต งดงาม
ข้อมูลสินค้า
หัวข้อประกาศเศษฝุ่นตะกั่วราคา000 บาท
มีเศษฝุ่นตะกั่วขาย ทำมาจากการล้างแบตเตอรรี่ เป็นผงฝุ่นแดง มีอยู่ประมาณ500กิโล
ข้อมูลผู้ประกาศ
ชื่อ วออีเมล์r_pichai@hotmail.com
ที่อยู่ประชาอุทิศ 75
โทรศัพท์0818022924
แสดงความคิดเห็น
ชื่ออีเมล์
โทรศัพท์