เมื่อมา ถึงวัน ปีใหม่ ขอให้ คนไทย สุขี ให้พบ แต่สิ่ง อันดี ให้มี ชีวิต งดงาม
ข้อมูลสินค้า
หัวข้อประกาศรับกำจัดกากของเสีย-ขยะพิษราคา***** บาท
บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดยังโรงงานกำจัดที่ได้มาตรฐาน...
ข้อมูลผู้ประกาศ
ชื่อ อภิชาอีเมล์a_picha@hotmail.co.th
ที่อยู่5/58ม5 ถ.สุขุมวิท107 ซ.แบริ่ง19
โทรศัพท์087-977-2001
แสดงความคิดเห็น
ชื่ออีเมล์
โทรศัพท์