???? ???? ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ข้อมูลสินค้า
หัวข้อประกาศเปิดประมูลเศษวัสดุเหลือใช้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556ราคาประมูล บาท

ด้วยบริษัท ฯ จะเปิดให้มีการประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ให้แก่บริษัท ห้างร้าน และบุคคลภายนอกที่สนใจและมีความพร้อม โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงค์ในการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัฒนพงษ์ ลิขิตชีวดล และคุณปิยนุช สถาวร ฝ่ายจัดซื้อ

เบอร์โทร (038) 490-760-7 ต่อ 1156,1159 แฟ็กซ์ (038) 401-963 อีเมลล์ pattanapong_l@thaisummit-harness.co.th , และ piyanuch_s@thaisummit-harness.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้เข้าร่วมการประมูลโดยดูจากคุณสมบัติ ตามที่กฏหมายรองรับหรือมีเอกสารยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้น และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมประมูล

ข้อมูลผู้ประกาศ
ชื่อ คุณปิยนุชอีเมล์piyanuch_s@thaisummit-harness.co.th
ที่อยู่บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
โทรศัพท์038-490-760-67
แสดงความคิดเห็น
ชื่ออีเมล์
โทรศัพท์