???? ???? ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ข้อมูลสินค้า
หัวข้อประกาศเครืองมืออุปกรณ์โรงงานรีไชเคล์ราคา0 บาท
1   เครืองอัดกระดาษ ขนาดใหญ่่ในแนวตั้ง 

                      ปั้ม  2  ตัวหัวท้าย อัดได้นํ้าหนัก 220-300โล

                        ขาย  150000  บาท   ราคาต่อรองได้

        

          2      เครืองอัดกระดาษ  ขนาดกลาง ในแนวตั้ง 

                   ปั้ม 1 ตัว    อัดได้นํ้าหนัก  140-180 โล

                          ขาย  ไม่ถึง 70000 บาท  

     

          3      กรรไกรตัดเหล้กไฟ้ฟ้าใบ  20  นิ้ว  มอเตอร์  3   สาย

                 ขายไม่เกิน  50,000  บาท 

        

           4   หม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  100   KVA ม้อใหม่ ใช้มาแค่   2   ปี

                  ขายไม่ถีง  แสน บาท

         

            5  เครืองชั่ง  ขนาด  50  ตัน  แบบใหม่  พร้อมอุปกรณ์

                   ขายไม่ถึง  250,000 บาท

         

           6   เครืองบดพลาสติก   ขนาดเล็ก  

                 ขาย  40,000 บาท

         

          7  รถยก  เสาสูง 4  เมตร  ขนาด2.5 ตัน

             เทงาได้  ยี่ห้อโคมัตสุ     6  ล้อ  ขาย 230,000  บาท

        

         8   อุปกรณ์คีบเศษเหล็ก ขนาด 1.3 เมตร  ของนกเล็กชลบุรี

              ทุกอย่างต่อรองราคาได้  สนใจติดต่อ 

              แยกขายได้ทุกอย่าง

         

            คุณพเยาว์  โทร  082-5138371       email      phuayao2009@hotmail.com 

ข้อมูลผู้ประกาศ
ชื่อ พเยาว์อีเมล์phuayao2009@hotmail.com
ที่อยู่
โทรศัพท์0825138371
แสดงความคิดเห็น
ชื่ออีเมล์
โทรศัพท์