เมื่อมา ถึงวัน ปีใหม่ ขอให้ คนไทย สุขี ให้พบ แต่สิ่ง อันดี ให้มี ชีวิต งดงาม
ข้อมูลสินค้า
หัวข้อประกาศแร่ทองแดงราคาตามเสนอ บาท
ผมต้องการสินแร่ทองแดง 10% UP หากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ครับ
ข้อมูลผู้ประกาศ
ชื่อ ออมอีเมล์norrautt@hotmail.com
ที่อยู่
โทรศัพท์0818663449
แสดงความคิดเห็น
ชื่ออีเมล์
โทรศัพท์