เมื่อมา ถึงวัน ปีใหม่ ขอให้ คนไทย สุขี ให้พบ แต่สิ่ง อันดี ให้มี ชีวิต งดงาม
ข้อมูลสินค้า
หัวข้อประกาศแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกราคาตามใบเสนอร บาท

รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

" คุณภาพคุ้มค่า  ราคาแบบไทยๆ"

ข้อมูลผู้ประกาศ
ชื่อ ศิริพงษ์ เมฆกัลจายอีเมล์siripong-ma@hotmail.com
ที่อยู่ชลบุรี
โทรศัพท์0865534604
แสดงความคิดเห็น
ชื่ออีเมล์
โทรศัพท์